Make your own free website on Tripod.com

 

แผนที่จังหวัดอุดรธาน

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 

1.วนอุทยานน้ำตกธารงาม/ Namtok Than Ngam Forest Park

 

 

ข้อมูลทั่วไป
วนอุทยานน้ำตกธารงาม อยู่ในเขตป่าขุนห้วยสามพาด-ขุนห้วยกองสี อยู่ในท้องที่ตำบลหนองแสง กิ่งอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ 78,125 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2527
                ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูงชันและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน โดยแยกตัวเป็นพืดยาวติดต่อกันออกไปทางทิศเหนือ พื้นที่มีความลาดชันสูงและค่อนข้างราบบนสันเขา มีลำธารหลายสายไหลลงสู่ห้วยสามพาด ห้วยน้ำฆ้องและห้วยกองสี เฉพาะที่ห้วยวังกุ่มเป็นป่าทึบและรกชัฏ ทิศใต้ของพื้นที่เป็นพะลานหินชื่อ “แหลสะอาด”
                ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของวนอุทยานน้ำตกธารงามแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม
                พืชพรรณและสัตว์ป่า
เป็นป่าดงดิบและป่าเต็ง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ประดู่ นนทรี มะค่าโมง มะค่าแต้ เต็งดง ยาง เต็ง รัง เป็นต้น และไม้พื้นล่างได้แก่ไผ่ต่างๆ หวาย กล้วยไม้เกาะหิน เฟิร์น และต้นข้าวสาร
สัตว์ป่าที่พบได้แก่ หมูป่า เก้ง กระจง ลิง ชะนี ค่าง บ่าง อีเห็น และนกชนิดต่างๆ
                ห้วยวังกุ่ม
ที่ห้วยวังกุ่มซึ่งไหลลงห้วยน้ำฆ้องจะมีน้ำตกธารงามมีน้ำไหลเกือบตลอดปี เหนือน้ำตกธารงามตามลำห้วยขึ้นไปจนถึงขุนจะเป็นโขดหิน หน้าผาและถ้ำที่สวยงามและแปลกตา ด้านทิศใต้ของพื้นที่เป็นพะลานหินชาวบ้านเรียกแหลชื่อ”แหลสะอาด” ซึ่งเป็นแหลขนาดใหญ่ ณ จุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้สวยงามและกว้างไกล
                สถานที่ติดต่อ
วนอุทยานน้ำตกธารงาม
อ. หนองแสง จ. อุดรธานี 41340
โทรศัพท์ 0 4222 1725 
                การเดินทาง
รถยนต์
การเดินทางไปวนอุทยานน้ำตกธารงาม อยู่ห่างจากตัวกิ่งอำเภอเพียง 6 กิโลเมตรเศษ เท่านั้นและมีถนนไปถึงวนอุทยานน้ำตกธารงาม 3 เส้นทางดังนี้
เส้นทางอุดร-บ้านเหล่า-โคกลาด-กิ่งอำเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร
เส้นทางอุดร-คำกลิ้ง-บ้านตาด-กิ่งอำเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
เส้นทางอุดร-ห้วยเกิ้ง-กิ่งอำเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร

 

 

 

 

2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง/ Ban ChiangNationalMuseum

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียอำเภอหนองหาน มีสถานที่ชม 2 ส่วน คือ ส่วนที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ ภายในตัวอาคารทำการ จัดเก็บรักษาศิลปโบราณวัตถุ และวัฒนธรรมบ้านเชียงในอดีตอายุประมาณ 4,000-7,500 ปี สำหรับส่วนที่สองนั้นเป็นพิพิธ ภัณฑ์เปิดอยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน ซึ่งกรมศิลปากรได้รักษาสภาพของหลุมขุดค้นทางโบราณคดี เพื่อแสดงให้เห็นสภาพของ การขุดค้นที่พบโครงกระดูก ภาชนะดินเผา สิ่งของอื่น ๆ ที่ฝังรวมกับศพจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรก ในประเทศไทย สำหรับเครื่องปั้นดินเผา "บ้านเชียง" เป็ฯที่รู้จักกันดีทั่วโลก เพราะ "บ้านเชียง" เป็นจุดกำเนิดของอารยธรรม ยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อ 4,000-7,500 ปี ผ่านมาแล้ว นักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นเครื่อง ปั้นดินเผาเขียนลายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งนับเป็นมนุษย์ยุคแรกที่มีการใช้โลหะสำริดเป็นเครื่องใช้และเครื่องประดับอีกด้วย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2535 ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองมรดกโลก องค์การยูเนสโกได้ลงมติให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง ในบริเวณของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงมีหมู่บ้านหัตถกรรม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของ ชาวบ้านที่น่าสนใจและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของบ้านเชียง คือ หมู่บ้านปั้นหม้อที่ บ้านคำอ้อ บนเส้นทางอุดรธานี-สกลนคร อยู่ ปากทางก่อนแยกเข้าบ้านเชียง หมู่บ้านเขียนสีเลียนแบบหม้อเขียนสีบ้านเชียง ที่บ้านปูลู ก่อนถึงบ้านเชียงราว 2 กิโลเมตร หมู่ บ้านสานกระติบข้าว ที่บ้านดงเย็นก่อนถึงบ้านเชียง 3 กิโลเมตร และหมู่บ้านทอผ้าสามกษัตริย์ที่บ้านธาตุ บนเส้นทางสายอุดรธานี- สกลนคร เลยจากทางแยกเข้าบ้านเชียงไปประมาณ 5 กิโลเมตรครับ

 

 

 

 

3.วนอุทยานภูพระบาทบัวบก/ Phu Phra Bat Buabok Forest Park

ข้อมูลทั่วไป
วนอุทยานภูพระบาทบัวบกอยู่ในท้องที่ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 8,125 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2539
ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาขนาดเล็กขนานกับเทือกเขาภูพาน ด้านทิศตะวันตกเป็นหน้าผาสูงชัน มองเห็นทิวทัศน์ได้สวยงาม บางส่วนเป็นลานหินและโขดหินน้อยใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 300 - 400 เมตร
                พืชพรรณและสัตว์ป่า
พบป่า 3 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง พบบริเวณเชิงเขา แต่ค่อนข้างสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง มะขามป้อม
ป่าเบญจพรรณ ปกคลุมพื้นที่บริเวณส่วนใหญ่ที่เป็นที่ราบ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ประดู่ แดง เหียง เต็ง รัง ตะแบก ส้าน ซ้อ มะม่วงป่า กะบาก ยอป่า ป่าดิบแล้ง อยู่ในบริเวณรอยต่อตามร่องเขาและรอยต่อพื้นที่กับเทือกเขาภูพาน พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ มะค่าโมง ประดู่ ตะเคียนหิน ไทร เป็นต้น

สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ลิง บ่าง นางอาย ไก่ป่า ตุ่น ตะกวด กระรอก และชาวบ้านเคยพบหมูป่าในบริเวณที่มีป่าหนาทึบ และนกชนิดต่าง ๆ ที่พอพบเห็นได้ในปัจจุบัน
                สถานที่ติดต่อ
วนอุทยานภูพระบาทบัวบก
อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี 41160
โทรศัพท์ 0 4222 1725
                การเดินทาง
รถยนต์
เดินทางจากจังหวัดอุดรธานีถึงอำเภอบ้านผือประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางและแยกไปภูพระบาทบัวบกอีก 11 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางเช่นเดียวกัน

 

 

คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี

น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรม อารยะธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไชณ์

 

 

 

ของดีของฝาก

 

ผ้าพื้นเมืองลายขิด ผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา กุนเชียง หมูหยอง หมูยอ แหนมและมะพร้าวแก้ว

 

 

ร้านอาหาร

ครัวข่า-ตะไคร้

ถนนอุดร-หนองสำโรง โทร. 346398

ครัวคุณนิด

ถนนอุดรดุษฎี โทร. 246128 ชานเมือง ถนนอุดร-ขอนแก่น โทร.243815

เซียมไฮ้ภัตตาคาร

ถนนหมากแข้ง อำเภอเมือง โทร. 221003

จิงโจ้เบเกอรี่

41/1 เจริญศรีพลาซ่า โทร. 221878 เทียนหยด ในโรงแรมอุดรโฮเต็ล โทร. 248160

นิวเอมโอช (ไข่กะทะ)

118/9 ถนนประจักษ์ โทร. 223992

นิมิตรโภชนา

ถนนหมากแข้ง โทร. 246273

บ้านสวนวันวาน

ถนนศรีชมชื่น โทร. 327061

พุ่งกี่ภัตตาคาร

ถนนหมากแข้ง โทร. 222398

เพื่อนกัน

ถนนทหาร โทร. 341724

ภูเวียง

ในโรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพศรี อำเภอเมือง โทร. 248155

มังกรหลวง

ถนนทหาร โทร. 242345,242444

มัจฉาผาสุข

ถนนอุดร-หนองคาย ทางเข้าตำบลหมูเม่น โทร. 221772

แมนดาริน

ถนนหมากแข้ง โทร. 221043,222391

แม่หยา

ถนนราชพัสดุ โทร. 223889,222953

มิ้ง

24 น. ถนนศรีสุข โทร. 222552

ระเบียงพัชนี

ถนนศุภกิจจรรยา ริมหนองประจักษ์ โทร. 241515

ริมน้ำ

76/3 ถนนศุภกิจจรรยา อำเภอเมือง โทร. 242651

 

 

โรงแรม

 

เจริญศรี แกรนด์ รอยัล271/5 ถนนประจักษ์ โทร.343555 จำนวน 234 ห้อง ราคา 1,400-24,000 บาท

ชานเมืองรีสอร์ท302/1 หมู่ 4 ถนนอุดรธานี-ขอนแก่น โทร.243815 จำนวน 33 หลัง ราคา 400-500 บาท

ต้นคูณ50/1 ถนนหมากแข้ง โทร. 326336-45 จำนวน 115 ห้อง ราคา 700-1,400 บาท

นภาลัย572 ถนนประชารักษา โทร. 347444 จำนวน 252 ห้อง ราคา 900-8,300 บาท

บ้านเชียง5 ถนนมุขมนตรี โทร. 327911-20 จำนวน 149 ห้อง ราคา 960-4,800 บาท

พาราไดซ์44/29 ถนนโพศรี อำเภอเมือง โทร. 221956, 221506 จำนวน 134 ห้อง ราคา 250-1,000 บาท

เพ็ญรีสอร์ทถนนสายอุดรธานี-หนองบัวลำภู อำเภอเมือง โทร. 245355-6 จำนวน 50 ห้อง ราคา 300-500 บาท

ศรีชัยโฮเต็ล480-484 ถนนโพศรี อำเภอเมือง โทร. 221903, 222624 จำนวน 50 ห้อง ราคา 160-500 บาท

ศิริอุดร79-91 ถนนอำเภอ โทร. 221658,222330-2 จำนวน 98 ห้อง

 

 

การเดินทาง

 

 

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี บริเวณกม.ที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564 กม

รถโดยสารประจำทาง

มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร (หมอชิต2) สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 936-1880,936-0657,936-0667,936-2852 

รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 223-7010, 223-7020

เครื่องบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดบริการเครื่องบิน กรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 280-0060, 628-2000

นอกจากนี้ ยังมีรถโดยสารประจำทางเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงคือ จังหวัดหนองคาย เลย ขอนแก่น สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี เชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งจะออกทุก ๆ 30-40 นาที